Chúng ta có nên ăn thịt đỏ không?

Tạo 2 năm trước


feature image

Thịt nay không giống thịt xưa

Vì vậy, chúng ta cần phân biệt các loại thịt khác nhau:

Thịt chế biến: đây là những sản phẩm trải qua nhiều phương pháp chế biến khác nhau, ví dụ như xúc xích và thịt xông khói.

Thịt đỏ có làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư không?